Nieuw straatwerk dorpshuis Tricht

Dorpshuis Tricht
De afgelopen weken heeft iedereen die langs ons Dorpshuis reed, kunnen zien hoe mooi het straatwerk is geworden. Het bedrijf Hoveniers van Frankenhuyzen uit Tricht heeft in opdracht van de gemeente West Betuwe het straatwerk uitgevoerd en een prachtig resultaat afgeleverd. Ook dorpshuisvrijwilligers en het facilitair team hielpen vanaf het begin mee o.a. met het weghalen van de oude straatstenen. Dank daarvoor! Tijdens de bestrating is ook de toegankelijkheid aangepakt. Drempels zijn weggewerkt bij de ingangen en bij de nooduitgang van de gymzaal.

Vanaf de bushalte naar de hoofdingang zijn geleidelijntegels en noppentegels geplaatst voor mensen met een visuele beperking. Deze week is het straatwerk afgerond. Hovenier Joost Kool gaat i.s.m. de werkgroep Groen & Bijenlint Tricht en de gemeente een plan voor de nieuwe beplanting maken dat in het najaar zal worden uitgevoerd. Op kort termijn gaat hij bijenvriendelijke bloemen inzaaien .